18 apr 2024

expositie Klaske Bootsma

 Klaske Bootsma 

and then,  and then, and then

19 maart - 20 april 2024
11 apr 2024

Kleed Koen Taselaar in het Groninger Museum

 Nu in het Groninger Museum bij nieuwe aanwinsten:

 Radical Furniture for Radical Times van Koen Taselaar


in de ovalen zaal


Groninger Museum magazine 2/2024


in Block C
Rollable Ramblings 
nog een enkele exemplaar te koop bij Block C 

18 mrt 2024

Zaaltekst and then, and then, and then door Ruby de Vos

 and then, and then, and then Klaske Bootsma

zaaltekst door Ruby de Vos

Engels, Nederlands


Opening expositie Klaske Bootsma and then, and then, and then

Opening expositie Klaske Bootsma and then, and then, and then

foto: Robert Mulder


foto: Robert Mulder

foto: Robert Mulder


opbouw and then, and then, and then, Klaske Bootsma

opbouw expositie and then, and then, and then van Klaske Bootsma

 
poster Klaske Bootsma

 poster Klaske Bootsma

ontwerp Hansje van Halem


8 mrt 2024

be here geselecteerd door student jury Best Verzorgde Boeken 2023

 be here is geselecteerd door de student jury voor de Best Verzorgde Boeken 2023

de negentigste verjaardag van kunstenaar herman de vries  vieren we in groningen met de zes weken durende manifestatie: be here!          

van 05 juni -17 juli 2021 is er een grote tentoonstelling van zijn werk en is er een scala aan acties. in de ruimtes van block c en artisbook geeft de tentoonstelling teksten en bijdragen uit de periode 1950 - 2020, een overzicht van het werk van herman de vries. veel van het getoonde komt uit de privécollectie van de vries zelf.

deze tentoonstelling vormt de inspiratiebron voor acties uitgevoerd door de herman de vries guerilla art group, een collectief met een vaste kern. teksten van herman de vries worden gegoten, gekrijt, gestanst en gedrukt op muren, daken, stoeptegels en posters: overal in de stad duiken zijn woorden op. de teksten verschijnen en verdwijnen, ze worden ontdekt of blijven onopgemerkt, misschien direct gezien of pas veel later, door telkens andere mensen. het onverwacht zien van de woorden kan leiden tot een poëtisch moment, een aandachtspunt in het hier en nu.                                                                

gedurende de hele manifestatie ondersteunen herman en susanne de vries de acties van de guerilla art group vanuit hun woonplaats eschenau in duitsland. de vries noemt de acties in groningen ludieke filosofie.

deze publicatie is een beeldverslag van de manifestatie, een waaier aan activiteiten. 


initiatief, vormgeving en productie: block c en artisbook

taal: engels

 

oplage 216 waarvan 37 gesigneerd door herman de vries


prijs ongesigneerd €29,00

gesigneerd: €79,00


voor meer informatie: info@artisbook.nl

4 mrt 2024

Klaske Bootsma uitnodiging

 

Klaske Bootsma
and then, and then, and then

16 maart - 20 april 2024

Opening zaterdag 16 maart om 16:00 uuropen vrijdag en zaterdag van 13:00 - 17:00 uur15 feb 2024

zaaltekst van Klaudija Ylaite bij Klaas Koetje Attempts to Block C # 3 Engels / Nederlands

 zaaltekst van Klaudija Ylaite bij Klaas Koetje Attempts to Block C # 3       Engels / Nederlands  


ATTEMPT III

In the last weeks of the exhibition, Klaas invites us to the environment enhanced by sound-image senses, or as Klaas himself refers to it —the impetus of corpora quadrigemina. This scientific concept meticulously points to the way human perception is coordinated by the reflex centers of eye movement and auditory responses.

Attempt III departs the conclusion that an embodied plot is formed by the unseen yet deeply entrenched symbiosis among participating bodies, i.e., us, the viewers, the artist, and the space. All the material shapes were primarily hints that facilitated the wanderings in our own imaginary minds. As the space is now cleared from physical attempts to block the space, we enter the analog meta- level, a so-called fourth dimension, where our corporealities are fused. 

Attempt III suggests a labyrinth for a voyage to infinity; similarly, when Kris Kelvin, the protagonist in A. Tarkwosky’s film Solaris (1972), is sent on an interstellar expedition, all he discovers are quantum entanglements of coexistence in multi-realities. Kelvin’s only point of reliability becomes the attunement of imagination and perception.
ATTEMPT III

In de laatste weken van de expositie, nodigt Klaas ons uit in een omgeving die door geluid-beeld zintuigen wordt opgewaardeerd of zoals hijzelf aangeeft – de impuls van de corpora quadrigemina. Dit wetenschappelijke concept wijst minutieus naar de wijze waarop menselijke perceptie wordt gecoördineerd door de reflexcentra van oogbewegingen en auditieve reacties.

Attempt III heeft als uitgangspunt dat een belichaamd plot wordt gevormd door de onzichtbare maar diepgewortelde symbiose tussen deelnemende lichamen, dat wil zeggen wij, de kijkers, de kunstenaar en de ruimte. Alle materiële vormen waren primair hints die ronddwalen in onze eigen verbeelding faciliteerden. Nu de ruimte geheel is ontdaan van pogingen de ruimte te blokkeren, treden we binnen in het analoge meta-niveau, een zogenaamde vierde dimensie waar onze lichamelijkheden samensmelten.

Attempt III suggereert een labyrint voor een reis naar oneindigheid; gelijk aan de situatie van Kris Kelvin, de protagonist in A. Tarkovsky’s film Solaris (1972) die op een interstellaire expeditie is uitgezonden en al wat hij ontdekt zijn quantumverstrengelingen van coëxistentie in multi-realiteiten. Kelvin’s enige houvast wordt de afstemming van zijn verbeelding en perceptie.
 

Klaas Koetje Attempts to Block C #3 DQG2402

 


Attempts to Block C #3DQG2402 van Klaas Koetje.