27 nov. 2021

expo A spider named Feather has a lot to say but has no ears


A spider named Feather has a lot to say but has no ears 

Bernice Nauta

foto's Robert Mulder

 

15 nov. 2021

Bernice Nauta, exhibition text, Gisanne Hendriks

 Eng.

Bernice Nauta
A spider named Feather has a lot to say but has no ears
06 November - 11 December 2021
Block C, Groningen

//

Bernice Nauta (1991) graduated from KABK in The Hague in 2013, and is currently pursuing her Master’s degree ‘F for Fact’ at the Sandberg Institute in Amsterdam. Based in The Hague, she is part of the artist-run gallery Billytown where she previously organized several exhibitions. Her work has been shown in solo and group exhibitions around The Netherlands, and in such cities as Brussels and New York. Bernice also followed residency programs at NIKI in Hannover (DE), Orbital Residency, Cantabria (ES), and Sundaymorning@ekwc, Oisterwijk (NL).

//

Exhibitions in Block C do not often have such long titles as A spider named Feather has a lot to say but has no ears. The title was created by the artist and refers to the myth that she wrote for this exhibition. This myth does not refer to a distant past, nor is it a prevailing thought that needs to be debunked. Instead, it is a narrative in and of itself that reveals Bernice’s internal dialogue.1 

The myth was written in response to a struggle of two conflicting perspectives that constantly clash with one another: the fear of making more paintings and the strong will to paint. Looking for a way out of this spiral, Bernice came up with the idea of putting herself in the shoes of the object of one of her fears: the spider. The sculpture titled What kind of spider knows about arachnophobia? (2021) responds to this transformation. 

Near the heater, at the right-hand side of the entrance in the exhibition space, a broom leans against the wall. In between the wall and the broom, a thread of headphone cables has been stretched in the form of a spider web. An excerpt from the song ‘Free Will and Testament’ by Robert Wyatt is playing through the headphones. We can hear the words “what kind of spider knows about arachnophobia?” It is a well-known fact that spiders do not fear their own kind. By imagining herself as being the spider, Bernice tries to outsmart her fear. 

Bernice Nauta, zaaltekst NL., Gisanne Hendriks

 Bernice Nauta

A spider named Feather has a lot to say but has no ears
06 november t/m 11 december 2021
Block C, Groningen

//

Bernice Nauta (1991) is in 2013 afgestudeerd aan KABK in Den Haag, en volgt momenteel de master F for Fact aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Ze woont in Den Haag waar ze deel uitmaakt van de door kunstenaars gerunde galerie Billytown. Ze organiseerde er tentoonstellingen en haar werk is in verschillende tentoonstellingen te zien geweest. Ze volgde daarnaast residency-programma’s in NIKI in Hannover (DE), Orbital Residency, Cantabria (ES) en Sundaymorning@ekwc in Oisterwijk (NL).

//

Exposities in Block C hebben niet vaak zo’n lange titel als deze: A spider named Feather has a lot to say but has no ears. De titel is bedacht door de kunstenaar en verwijst naar een mythe die zij geschreven heeft. De mythe gaat niet terug naar een ver verleden en is ook geen heersend gedachtegoed dat ontkracht moet worden. Het is een vertelling die de interne dialoog van Bernice blootlegt.1 

De mythe is geschreven naar aanleiding van een constante strijd tussen de angst om nog meer schilderijen te maken en anderzijds de sterke wil om te schilderen. Twee tegenstrijdige perspectieven die elkaar continu afwisselen. Zoekende naar een uitweg uit deze spiraal, kwam Bernice bij het idee om in de huid van een van haar angsten te kruipen; de spin. Het werk What kind of spider knows about arachnophobia? (2021) haakt in op deze gedaanteverwisseling. Bij de verwarming, rechts van de ingang van de ruimte staat een bezem tegen de muur. Tussen de bezem en de muur is een draad van oordopjes in de vorm van een web gespannen. Uit deze oordopjes komt een fragment uit het liedje Free Will and Testament van Robert Wyatt, waarin we de woorden “what kind of spider knows about arachnophobia?” horen. Spinnen kennen geen angst voor hun eigen soort. Door in de huid van de spin te kruipen, probeert Bernice de angst slim af te zijn. 

6 nov. 2021

opbouw A spider named Feather has a lot to say but has no ears

opbouw

A spider named Feather has a lot to say but has no ears  

Bernice Nauta


`


28 okt. 2021

23 okt. 2021

Bernice Nauta poster Hansje van Halem

 Bernice Nauta poster

 

ontwerp: Hansje van Halem
riso: Jo Frenken


 

getallen en Patronen Annesas Appel

 Getallen en patronen, Annesas Appel

foto's Robert Mulder 


6 sep. 2021

Annesas Appel zaaltekst door Katalin Herzog

 zaaltekst Getallen en Patronen door katalin Herzog 

‘VIEW ON THE WORLDMAP’, een veelomvattend project van Annesas Appel


Annesas Appel heeft een beetje ruzie met de werkelijkheid, althans met die versie ervan die we gewoonlijk als echt en waar ervaren. Als zij bijvoorbeeld een boom ziet, plakt zij er niet meteen het begrip op – zoals we dat meestal doen – maar zij wil zowel naar de boom, als om de boom heen en ook door de boom heen kijken. Vaste betekenissen en manieren van doen zeggen haar weinig, omdat ze niet met haar eigen ervaringen overeenkomen.1 Om greep op de wereld te krijgen, probeert zij ‘schoon’, dus zonder aannames, naar haar omgeving te kijken en een soortgelijke houding neemt zij ook aan tegenover de vele systemen die we hebben bedacht om de wereld te ordenen. De meeste van die systemen kloppen voor haar niet en zij vraagt zich dan ook af hoe ze in elkaar zitten en of ze veranderd kunnen worden.2 

   

Net als iedereen tracht ook Annesas de chaos die ons omgeeft te bedwingen, maar zij is niet bereid om daarvoor willekeurige aannames en conventies te accepteren. In de omgang met mensen is zo’n houding echter niet erg praktisch; we hebben nu eenmaal ‘afspraken’ nodig om met anderen te kunnen samenleven. In het dagelijks leven moet dus ook Annesas van conventies gebruik maken, terwijl zij in haar beeldend werk vrij is om haar wereld te laten gelden. Daarvoor analyseert zij aspecten van de conventionele werkelijkheid en komt een soort ‘geheime kennis’ op het spoor die zij met behulp van methoden tot eigen systemen bewerkt.3 Analyseren, methoden gebruiken, nieuwe bewerkingen maken en daarbij veel tellen en meten zijn belangrijk in het werk van Annesas Appel. 


Dergelijke analyses en bewerkingen heeft zij ook op het systeem van de wereldkaart toegepast. Van kaarten maken we gebruik als we ons in een vreemde omgeving willen oriënteren of op reis willen gaan naar een land dat we slechts vaag kunnen lokaliseren. De wereldkaart laat ons zien dat het land van bestemming bijvoorbeeld in het westen van Zuid-Amerika ligt, een langgerekte vorm heeft en zowel aan de oceaan als aan andere landen grenst. Aan deze informatie twijfelen we niet, omdat we aannemen dat de kaart betrouwbaar is, dus dat de continenten, landen en wateren erop getoond worden, zoals ze echt zijn en zich tot elkaar verhouden. Maar is dat ook zo?


Annesas was altijd al gefascineerd door wereldkaarten. Zij vindt ze overzichtelijk en handig in het gebruik. Voordat zij met de computer ging werken – het gereedschap dat zij nu bij voorkeur gebruikt – trok zij al de landsgrenzen van kaarten in het Bosatlas over. Zij weet echter ook dat voor deze kaarten de driedimensionale aarde in twee dimensies omgezet en geabstraheerd moet worden, waarbij methoden en systemen gebruikt worden. Een wereldkaart toont dus niet het ware beeld van de aarde, maar één van de vele systemen die mensen maken om de aarde te begrijpen en te kunnen gebruiken.4 Uit de fascinatie met de wereldkaart en het besef dat zo’n kaart mensenwerk is, heeft Annesas de twee voorlopers van het omvangrijke project ‘View on the Worldmap’ gerealiseerd, namelijk ‘Atlas in Lines’ in 2007 en ‘Border Frequencies’ in 2012. In deze werken laat zij aspecten van de wereldkaart op een geheel nieuwe manier zien.


‘Atlas in Lines’ is een boek van 20 x 24,8 cm, waarin de bekende vormen van alle 232 landen op de wereldkaart zo ver geabstraheerd zijn dat ze verdwijnen. Hoewel de methoden die Annesas gebruikt voor haar zeer belangrijk zijn, zien beschouwers alleen het eindresultaat: een op Japanse wijze gebonden boek met daarin een uit meerdere delen bestaande lijn die bij wijze van spreken één lange, onleesbare schriftregel vormt. Omdat de lijn op en neer danst en ook verschillende diktes, structuren en hiaten kent, biedt elke bladzijde een verrassend beeld van hoe grenzen er uit zouden kunnen zien. Daarbij komt dat de lijnen enigszins door het dunne papier heen schijnen, zodat in het boek landschappen ‘beschreven’ worden die we op aarde nog niet gezien hebben. 

 

Annesas Appel: opening Getallen en Patronen

 

opening GETALLEN EN PATRONEN Annesas Appel 4 september 2021


foto's Robert Mulder
25 aug. 2021

Annesas Appel poster Michiel Schuurman

  expositie Annesas Appel 4 september tot en met  9 oktober


 
 

 


ontwerp, zeefdruk Michiel Schuurman
      

Annesas Appel uitnodiging

 Block C

ARTisBOOK

4 september tot en met  9 oktober

 

 

 

 

Annesas Appel

Getallen en Patronen

 

 

 

 

Met deze tentoonstelling hebben ARTisBOOK en Block C de primeur het volledig oeuvre kunstenaarsboeken van Annesas Appel te tonen. Daarbij worden ook werken aan de wand en op de vloer gepresenteerd.

 

Annesas Appel is in haar werk op zoek naar onderwerpen waar een systeem aan ten grondslag ligt. Door deze onderwerpen te ontleden en opnieuw te ordenen komt Annesas tot een eigen logica. De beeldtaal die ontstaat laat zij op tactiele wijze zien in boeken, prenten en tapijten. 

 

Bij de expositie wordt een prachtig handgemaakt boekje gemaakt in een oplagen van 50 van het project View on the Worldmap. Katalin Herzog heeft voor deze uitgave een boeiende tekst geschreven over het project. 

 

Het boekje is slecht 25,- euro door subsidiebijdrage van Kunstraad Groningen, de van Bijleveltstichting en het Mondriaan Fonds.

 

Annesas Appel is zaterdag 4 september van 13.00 - 17.00 uur aanwezig.

 


ARTisBOOK

Annesas Appel

Michiel Schuurman

Katalin Herzog

  

 


 

 

 

 

 

11 jul. 2021

herman de vries guerrilla art group video's

 


 

be here expositie ARTisBOOK en BLock C            De tentoonstelling be here presenteert een thematisch ingedeeld overzicht
            van teksten van herman de vries en zijn bijdragen aan publicaties,
            tijdschriften en catalogi. Voor meer informatie en beeld ga naar artisbook.nl
            foto's Robert Mulder
                                              begeleidende tekst en volledige lijst kunstwerken