23 mrt 2023

Anne Geene zaaltekst door Ruby de Vos

Anne Geene - Gronings Gras 

Anne Geene stelt in haar werk orde op zaken. Plantjes, bloemen, en andere dingen uit de natuur worden door haar nauwgezet verzameld, individueel gefotografeerd, en geclassificeerd aan de hand van patronen en overeenkomsten. Het resultaat doet op het eerste gezicht wel denken aan de 18e-eeuwse wetenschappers die alle verschillende planten en dieren in kaart wilden brengen. Binnen dit kader lijken Geenes verzamelingen een studie te zijn in de schoonheid van wetenschappelijke objectiviteit. Wie verder kijkt ziet echter al snel dat Geenes methodes van verzamelen en categoriseren droogjes balanceren op de grens van zin en onzin. Als classificeren betekenis geeft, wat gebeurt er dan wanneer je je eigen indeling toepast? 
 
In haar werk in Galerie Block C en ARTisBOOK onderzoekt Geene deze vraag in relatie tot gras: een vriendelijk, maar ondergewaardeerd gewas, waar vaak weinig waarde aan wordt gehecht. Geene verheft haar individuele grasjes echter op absurdistische wijze in betekenis, bijvoorbeeld door gras te plukken uit de tuinen van vijf bekende Groningers en het in te lijsten. Gras uit de Euroborg, het stadion van FC Groningen, plaatst ze in een vitrine die niet zou misstaan in een natuurhistorisch museum. Voor de serie Straatgras heeft Geene gras geplukt in elke straat in de Groningse binnenstad. Hier heeft ze cyanotypen van gemaakt, een fotografische techniek die in de negentiende eeuw vaak gebruikt werd voor herbaria. Het overzicht verleidt ertoe om te zoeken welke grasjes horen bij de straten die de kijker vertrouwd zijn; gras wordt persoonlijk. 

 
Boven in Block C is Grasveld #3, ‘Noorderplantsoen’ te zien: een grasveld van 7,25 bij 1.10 meter, gemaakt van gras geplukt uit het Noorderplantsoen. Ieder grassprietje is geplukt, gescand, uitgesneden, en heeft vervolgens een plekje gekregen op het nieuwe grasveld. Het monnikenwerk is “een ode aan iets onooglijks, waar we eigenlijk vaak zomaar voorbijlopen,” aldus Geene.

maart 2023
Ruby de Vos 

22 mrt 2023

Anne Geene expo Gronings Gras

 


ANNE GEENE GRONINGS GRAS


Grasveld #3 Noorderplantsoen Groningen


 

Dit grasveld van 7,25 bij 1.10 meter, is gemaakt van gras uit het 
Noorderplantsoen. Ieder grassprietje is geplukt, gescand, uitgesneden, 
en heeft vervolgens een plekje gekregen in het nieuwe veld.                       


Alleen voor bezoekers van Gronings Gras
Anne Geene heeft voor haar expositie in Groningen werken gemaakt 
met Gronings gras, die ze eenmalig voor een speciale prijs aan bezoekers 
van de tentoonstelling aanbiedt. We denken dat dit een unieke kans is en 
brengen dit graag onder uw aandacht. Het Grasveld #3 Noorderplantsoen Groningen, nu te zien in Block C, wordt na de expositie in stukken verdeeld 
en elke plag wordt gesigneerd. U kunt bij uw bezoek de gewenste maat aangeven. Bezoekers van de opening kunnen een mail sturen met de gewenste maat.  
Een plag per bezoeker.

±A5 € 75,00 | ±A4 €125,00 | ±A3 € 200,00

Een cyanotype met gras uit een van de straten en gangen van 
het centrum van Groningen kost €250,00. Hier te zien: 
Grote Markt, AKerkhof en Herestraat. 
De cyanotypes zijn te zien in ARTisBOOK. (begane grond Block C)

 

foto:Robert Mulder

en meer...

Gras van bekende Groningers, een 'plug' uit de Euroborg. 

Verzamelingen gras, waaronder gras van het graf van Flaubert.

Kunstmest in epoxy en verzamelingen bladeren. 

Ook de boeken van Anne Geene zijn in te zien en voor zover leverbaar te koop.

 

Neem bij uw bezoek een plukje gras mee voor het g(r)astenboek.  
op verzoek sturen we de beschikbare straten 

mail: galerieblockc@gmail.com17 mrt 2023

Anne Geene Gronings gras | pers

 Dagblad van het Noorden 17 maart 2023


Plag Grasveld #3, Noorderplantsoen Groningen

Plag Grasveld #3, Noorderplantsoen Groningen

 

Dit grasveld van 7,25 bij 1.10 meter, is gemaakt van gras uit het Noorderplantsoen. 

Ieder grassprietje is geplukt, gescand, uitgesneden, en heeft vervolgens een plekje 

gekregen in het nieuwe veld. 

Het kent een oplage van 5.  Alleen van dit exemplaar bij Block C kunnen bezoekers een plag kopen.


Deze editie is speciaal voor bezoekers van de expositie Gronings Gras.

Na de expositie wordt dit grasveld in stukken gesneden. 

Maximaal 1 plag per bezoeker. De plaggen worden gesigneerd.

 

±A5      €   75

±A4      € 125

±A3      € 200

  
Anne geene, Gronings gras, opening

opening GRONINGS GRAS 

foto Robert Mulder


foto Robert MulderAnne Geene inrichten Gronings gras

 

1 mrt 2023

Anne Geene Gronings gras

Block C

ARTisBOOK

11 maart – 15 april 2023

vr en za van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak

06 57673865 / 050-3132418
 Anne Geene

GRONINGS GRAS

 

 

Opening zaterdag 11 maart om 16.00 uur

 

Anne Geene, work in progress Noorder Plantsoen Anne Geene 

ARTisBOOK


 

U bent van harte uitgenodigd op de opening van de expositie

'Gronings Gras'


Er zijn ongeveer 1600000000000000 grassprietjes op aarde maar gras is een ondergewaardeerd plantje. Iedereen loopt er gewoon overheen. Sinds een aantal jaar verzamelt Anne Geene gras van bekende grasvelden of gras dat op bekende plekken groeit. Van voetbalstadions tot kerkhoven, van het Forum Romanum tot de Acropolis. In kleine schetsboekjes worden de afzonderlijke grassprietjes getoond. Voor Galerie Block C en ARTisBOOK wordt dit project uitgebreid (of eigenlijk gereduceerd) tot alleen Gronings gras. Een vrolijke verwijzing naar Gronings gas waarin onderwaardering ook een belangrijke rol speelde.

Tijd dus voor een ode aan het gras. Gras van bekende Groningers (Ben Feringa, Bert Visscher, Arjen Robben, Andreas Blühm), van bekende Groningse velden (Euroborg, Noorderplantsoen) en mijn bestaande collectie zullen te zien zijn.

Daarnaast kunnen alle bezoekers met hun eigen grassprietje naar de galerie komen. Deze zullen voorzien van locatie en een kort verhaaltje worden bijgezet in een boek dat groeit gedurende de tentoonstelling. Een grastenboek.

Gras van Arjen Robben                                                    Cyanotypie 'Westerhavenstraat'
mede mogelijk gemaakt door: 
   

20 feb 2023

Dagblad van het Noorden

Expositie Marnix Sixma op 18 februari

Galeriehouders uit Groningen voelen zich een beetje belazerd. 

Een hoop gedoe om niks in kunstruimte Block C

Met enige commotie opende vorige maand in kunstruimte Block C in 

Groningen een tentoonstelling die daarna direct werd gesloten. 

Zaterdag was er alsnog (n)iets te zien.

 


De slotdag van 'Gelieve het werk niet aan te raken' van kunstenaar Marnix Sixma trok 

zaterdag een paar handenvol bezoekers naar galerie Block C. Foto: Geert Job Sevink

Joep van Ruiten • Gisteren, 10:23 • Beeldende kunst

 

Welbeschouwd is de teleurstelling van Agnes Scholte en Marinus Augustijn 
van kunstruimte Block C de afgelopen weken gegroeid. Geen teleurstelling in 
zichzelf en ook niet in de belangstelling van het publiek. Maar in de kunstenaar en 
diens kunst. In Marnix Sixma. Dat zit zo. Sixma was op basis van zijn minimalistische 
kunst gevraagd voor een solo-expositie. De ruimte aan de Westerhavenstraat was 
voor hem, hij kon doen wat hij wilde. Tien dagen voor aanvang bleek dat hij niets wilde laten
zien. 
Hij zou zelfs niet komen opdagen voor de opening. Er was alleen een titel, Gelieve het
werk niet aan 
te rakenen een zaaltekst, geschreven door een ander.
Na de geïmproviseerde opening waren Scholte en Augustijn ‘helemaal leeggezogen’.
,,Je zult begrijpen 
dat wij daarna geen zin meer hadden bij een tentoonstelling te gaan zitten
waar niets te zien is.
” Dan liever dicht. Om aan het einde van de voorgenomen tentoonstellings
periode voor een keer tekst 
en uitleg te geven. Wederom zonder Sixma.

Minimalistisch en anti-materialistisch
Die ziet Gelieve het werk niet aan te raken nog steeds als zijn werk, verklaart hij per telefoon. 
,,De afgelopen weken is flink gediscussieerd. Daar ben ik blij mee. Ik vind het belangrijk om
met mijn
werk regels te bevragen. Juist vanwege het werk en de discussie leek het mij beter
om ook op de slotdag
afwezig te zijn.” Zijn tentoonstelling gaat over niets doen. ,,Het is een
taoïstisch werk. Niets doen is ook iets doen. 
Het gaat over het creatieve proces”, schetst Sixma (Leeuwarden, 1991). 
,,Daarnaast is dit werk minimalistisch en anti-materialistisch.”

Scholte en Augustijn kijken er anders naar. Conceptuele kunst kan heel interessant zijn,
zeggen zij. Ze vertellen hoe de Franse kunstenaar Yves Klein eind jaren vijftig een lege
galerie liet zien en daar een happening van maakte. ,,Hij had die galerie eerst helemaal
opgeschilderd. Hij bood bezoekers een drankje aan waarna ze de volgende dag blauw 
plasten.”
Iedereen denkt wel eens na over het niets’

Daarmee vergeleken is Gelieve het werk niet aan te raken gemakzuchtig, menen de
galeriehouders. ,,Het ‘niets’ is zeker interessant. Iedereen denkt wel eens na over het ‘niets’,
al was het maar omdat we doodgaan. Als een kunstenaar het ‘niets’ tot zijn thema maakt,
gaat hij er iets mee doen. Dat gebeurt hier niet.”
Op een paar komende en gaande bezoekers na oogde de ruimte zaterdag ongewoon leeg. 
Ondertussen voelen de galeriehouders zich ‘een beetje belazerd’. ,,Tegelijkertijd is Marnix een 
beginnende kunstenaar”, zegt Augustijn. ,,En blijft hij een sympathieke jongen”, vult Scholte
aan.
Wat Sixma in ieder geval doet, is aandacht genereren. ,,We hebben nog nooit meegemaakt
dat een van onze tentoonstellingen twee keer de krant haalt”, monkelen Augustijn en Scholten. 
,,Terwijl we hier hartstikke leuke tentoonstellingen hebben.
Volgende maand Gronings gras van Anne Geene.”

 


18 jan 2023

'Gelieve het werk niet aan te raken' is alleen geopend op 18 februari

 De expositie 'Gelieve het werk niet aan te raken' is alleen geopend op 18 februari

Kort voor de opening van de expositie van Marnix Sixma vertelde hij ons dat hij niets wilde laten zien; er zou alleen een door David Stroband geschreven tekst zijn. Volgens deze tekst is de ruimte van Block C nu gevuld met de ideeën en gedachten van de kunstenaar.

Voor ons is dit niet waarneembaar, waardoor we nu “de nieuwe kleren van de keizer” exposeren. Ook Marnix zelf is gedurende de hele periode afwezig. We vinden niet dat deze ideeën van de kunstenaar afhankelijk zijn van onze ruimte en voelen ons niet in staat er enige noodzakelijkheid aan te geven.

Daarom hebben we na de opening besloten Block C te sluiten tot 18 februari, de geplande laatste dag van de expositie. We zijn dan open van 13:00-17:00u. Wie wil kan komen vaststellen dat er inderdaad niets (te zien) is en ons eventueel aanspreken op dit besluit.

Hierna volgt de zaaltekst.

Agnes Scholte en Marinus Augustijn


Geachte bezoeker,

U heeft zojuist de trap beklommen naar de expositieruimte van Block C. Vol verwachting keek u uit nieuw werk te ervaren van een betrekkelijk jonge kunstenaar die Marnix Sixma heet, 31 jaar oud is en in 2019 is afgestudeerd aan de Bachelor Beeldende Kunst van Academie Minerva in Groningen.

U verwachtte visuele vormen te ontmoeten, materialen, wellicht geluid of geur. Misschien een tekst of een performance. Maar nee: u treft een lege ruimte. Louter de specifieke architectonische ruimte van Galerie Block C. Welkom op de eerste solotentoonstelling van Marnix Sixma met als titel Gelieve het werk niet aan te raken. De tentoonstelling loopt van zaterdag 14 januari tot en met zaterdag 18 februari 2023.

Zoals de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig ooit schreef: “Er is niets moeilijker dan te schrijven over leegte.” Ik ga deze uitdaging echter toch aan en probeer u met behulp van deze tekst iets van inzicht te geven in de wereld achter deze schijnbaar niet waarneembare solotentoonstelling van Marnix Sixma.

3 jan 2023

Marnix Sixma poster en opening

 

Marnix Sixma

14 januari – 18 februari 2023


 

Marnix Sixma

Gelieve het werk niet aan te raken  


 

Opening zaterdag 14 januari om 16.00 uur


     ontwerp: Hansje van halmen, riso Jo Frenken

19 nov 2022

ARTIST TALK: Ruby de Vos in gesprek met Margriet van Weenen

 

artist talk

Ruby de Vos in gesprek met Margriet van Weenen

 

 

1 december

20.00 - 21.00 uur

Block C is open vanaf 19.30 uur

 

 

ICE AGE IS COMING
Sailing Home
In conversation with Louise A.Boyd.


  

 Ruby de Vos is cultuurwetenschapper en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Margriet van Weenen toont de eerste installatie van haar doorlopend artistiek onderzoek ICE AGE

IS COMING. Een onderzoek naar de geologische, klimatologische en historische connecties tussen

de Noord-Nederlandse kust en het Noordpoolgebied, waarin de zee de verbinder is. Voor het werk

maakte ze een zeereis van Spitsbergen naar Harlingen.

 

In deze tentoonstelling zijn de eerste resultaten te zien. Er zijn twee gedeeltes.

De installatie ICE AGE IS COMING wordt getoond bij Galerie Block C. 

Het archief: Sailing Home in conversation with Louise A. Boyd, is beneden te zien bij ARTisBOOK. 

Het archief bevat een selectie van het materiaal dat ze verzameld en gemaakt heeft voor en tijdens 

de reis en in het kader van haar onderzoek. 

 

Louise A. Boyd (1887- 1972) was een poolreiziger en fotograaf. Ze organiseerde wetenschappelijke expedities naar Groenland en het Noordpoolgebied.

 

Het archiefbeeld van Louise A Boyd is eigendom van The American Geographical Society Library,

University of Wisconsin-Milwaukee Libraries. 

 

Bij de tentoonstelling is een zaaltekst van Katalin Herzog en een poster van Michiel Schuurman

 

Het onderzoek en de tentoonstelling zijn mede mogelijk gemaakt door de

Provincie Fryslan, Kunstraad Groningen en Stichting Stokroos.

 

 

De tentoonstelling is te zien tot en met 17 december 2022

vr en za van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak